Heerhugowaard - Alkmaar - Langedijk

INZET BUURTBEMIDDELING VERHOOGT LEEFBAARHEID

Het college maakt de komende jaren € 30.000 per jaar vrij voor buurtbemiddeling. Dat is het voorstel in de Begroting 2018 en de Meerjarenraming. Het doel is om burenconflicten vroegtijdig op te lossen en verdere escalatie te voorkomen.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelig instrument dat uitgaat van de zelfredzaamheid van inwoners. Zelfredzaamheid met een beetje hulp van vrijwilligers. Het zelf oplossen van problemen zonder dat de gemeente, politie of andere partners daar een rol in spelen. Dit levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk.

Burgemeester Jan Hoekema: “Buurtbemiddeling is een effectieve methode als het gaat om het oplossen van burenconflicten met behulp van vrijwilligers die opgeleid zijn om te bemiddelen tussen buurtbewoners. Dat zien we in omringende gemeenten waar burenruzies succesvol worden opgelost door dit soort bemiddeling. In Langedijk missen we dit instrument waardoor er geen handelingsperspectief kan worden geboden. Inwoners krijgen met Buurtmiddeling een handvat aangereikt om zelf conflicten in een vroeg stadium te kunnen oplossen.”

Cijfers

De politie krijgt jaarlijks meerdere meldingen over conflicten tussen buren. In 2014 waren dit 55 meldingen, in 2015 36 en in 2016 41 meldingen in gemeente Langedijk. Dit zijn meldingen waar de politie op af gaat, maar waarbij de oplossing bij inwoners zelf ligt en niet bij politie of gemeente. Vaak escaleert een situatie dan. De Bemiddelingskamer (buurtbemiddeling in Alkmaar, Bergen en Heerhugowaard) heeft daarom ad hoc een aantal casussen opgepakt in opdracht van gemeente Langedijk. Hoekema: “Als wij buurtbemiddeling in Langedijk kunnen inzetten, lossen inwoners met begeleiding zelf conflicten en kleine ergernissen op. Hierdoor kunnen we de sociale samenhang versterken.”

Beleid

Het instrument Buurtbemiddeling past binnen de gestelde beleidskaders en doelstellingen van het collegeprogramma, de nota Langedijker Kracht en het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (LIVP).

Het collegeprogramma ‘Samen Verantwoordelijk’ heeft als algemeen uitgangspunt dat ‘de maatschappelijke verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de inwoners en ondernemers zelf wordt neergelegd’ en dat ‘de overheid faciliteert, ruimte geeft en hulp biedt op de achtergrond als dit noodzakelijk is’. De nota Langedijker Kracht vermeldt dat ‘Langedijk een gemeente is waar het voor alle inwoners veilig en prettig wonen en leven is’. In het  LIVP is veilige woonomgeving en leefbaarheid benoemt als prioriteit.

 

Geplaatst door Redactie

Deel dit bericht